velikost textu

Labour Party v období vlády Margaret Thatcherové (1979-1990)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Labour Party v období vlády Margaret Thatcherové (1979-1990)
Název v angličtině:
Labour Party during the Premiership of Margaret Thatcher (1979-1990)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Rys
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Valkoun
Id práce:
192120
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie|osmdesátá léta|Labouristická strana|Margaret Thatcherová|Neil Kinnock|Michael Foot
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain|1980s|Labour Party|Margaret Thatcher|Neil Kinnock|Michael Foot
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem Labour Party v období vlády Margaret Thatcherové se zaměřuje na příčiny porážek labouristické strany v letech 1979, 1983 a 1987. Pro tento účel zkoumá i vztahy jednotlivých stranických frakcí. Pozornost je také věnována průzkumům veřejného mínění, zejména stranických preferencí. V neposlední řadě se přihlíží k tomu, jakým způsobem se Labour Party obrátila směrem k centrismu a odmítla radikálněji zaměřenou levicovou politiku, kterou ve svém prvním opozičním období prosazovala. Klíčová slova Labour Party, Militant, Sociálně demokratická strana, Tony Benn, Neil Kinnock, David Owen, Michael Foot, Tony Benn, odbory
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis called Labour Party during the Premiership of Margaret Thatcher (1979- 1990) focuses on the causes of the defeats of the Labour Party in 1979, 1983 and 1987. For this purpose it examines the relations of the individual party factions. Attention is also paid to opinion polls, especially party preferences. Last but not least, it is taken into account how the Labor Party turned towards centrism and rejected the more radical left-wing policy it had enforced in its first opposition period. Key words Labour Party, Militant, Social Democratic Party, Tony Benn, Neil Kinnock, David Owen, Michael Foot, National Executive Committee, Tony Benn, Trade unions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Rys 4.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Rys 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Rys 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Valkoun 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 152 kB