velikost textu

Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžování
Název v angličtině:
Historical development of slalom discipline in alpine skiing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Viktória Vetešková
Vedoucí:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Matošková, Ph.D.
Id práce:
192118
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historie, pravidla, slalom, alpské lyžovaní, technika
Klíčová slova v angličtině:
history, rules, slalom, alpine skiing, technique
Abstrakt:
Abstrakt Název: Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžovaní. Cíle: Cílem této bakalářské práce je napsat všeobecný historický přehled disciplíny slalom z hlediska vývoje pravidel od počátku až do dnes. Metody: Práce je historická rešerše, kdy jsem použila při získávaní informací metodu chronologickou a metodu analýzy. Výsledky: Chronologický přehled vývoje pravidel v disciplíně slalom spolu se zaměřením se na změny v technickém vybavení a technice jízdy. Klíčové slova: historie, pravidla, slalom, alpské lyžovaní, technika
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Historical development of slalom discipline in alpine skiing. Objectives: The aim of this bachelore thesis is to write a general historical overview of the rules of slalom discipline from the beginning. Methodes: The work is a historical research, in which I used for getting informations chronological method and method of analysis. Results: A chronological summary of the slalom skiing rules, with coverade of evolution of skiing equipment and skiing technique. Keywords: history, rules, slalom, alpine skiing. technique
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Viktória Vetešková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Viktória Vetešková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Viktória Vetešková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Matošková, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. 154 kB