velikost textu

Srovnávací studie státem podporovaných programů rozvoje informační gramotnosti seniorů v České republice a ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnávací studie státem podporovaných programů rozvoje informační gramotnosti seniorů v České republice a ve Velké Británii
Název v angličtině:
Comparative study of state-supported development programs in information literacy for seniors in Czech Republic and Great Britain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Lažanská
Vedoucí:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Id práce:
192107
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační gramotnost|senioři|počítačová gramotnost|mediální gramotnost|edukační programy|vzdělávání seniorů
Klíčová slova v angličtině:
information literacy|seniors|computer literacy|medial literacy|educational programme|education of seniors
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce se zabývá programy pro rozvoj informační gramotnosti seniorů ve Velké Británii a České republice. Práce obsahuje teoretickou část, která zahrnuje definici klíčových pojmů (například pojmy senior, celoživotní vzdělávání, informační gramotnost, digitální propast). V této části práce je také popsán současný stav ve VB a ČR vzhledem k faktorům, které mají vliv na nabídku edukačních programů (například demografická struktura obyvatelstva nebo socioekonomická situace). V druhé části práce jsou popsány vybrané vzdělávací strategie a programy rozvoje informační gramotnosti ve VB a ČR. Poslední kapitola celkově srovnává podmínky ke vzdělávání, vybrané strategie, přístup a formu vzdělávání, podporu a financování programů či nabídku vzdělávacích kurzů z hlediska obsahu v obou daných zemích. Závěr práce shrnuje poznatky z poslední kapitoly a navrhuje, čím by se mohla ČR v oblasti informačního vzdělávání seniorů inspirovat od VB.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is focused on educational programs of information literacy for elderly citizens in Great Britain and Czech Republic. The thesis contains theoretical part, which describes crucial terms (e.g. elderly citizens, lifelong learning, information literacy, digital divide). This part also contains current state of both countries in light of relevant factors, which affects the scale of educational programs (e.g. demographic structure and socioeconomic state of population). The second part contains description of selected educational strategies and programs of information literacy development in Great Britain and Czech Republic. The last chapter compares educational conditions in both countries, selected strategies, approach and form of education, support and funding of programs and content of educational programs. Conclusion of the thesis summarizes all findings and proposes inspirations for Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Lažanská 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Lažanská 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Lažanská 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB