velikost textu

Komentovaný překlad: Guía de Buenas Prácticas Ambientales para un litoral sostenible, Fundación Instituto de Ecología Litoral

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Guía de Buenas Prácticas Ambientales para un litoral sostenible, Fundación Instituto de Ecología Litoral
Název v angličtině:
Annotated translation: Guía de Buenas Prácticas Ambientales para un litoral sostenible, Fundación Instituto de Ecología Litoral
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Lisníková
Vedoucí:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anežka Charvátová
Id práce:
192084
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Italianistika — Španělština pro mezikulturní komunikaci (ITA SK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komentovaný překlad|překladatelská analýza|překladatelské posuny|ochrana biodiverzity|mořské pobřeží|ekologické chování
Klíčová slova v angličtině:
annoted translation|translation analysis|translation shifts|protection of biodiversity|sea coast|envinronmental ethics
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce sestává ze dvou hlavních částí, praktické a teoretické. První část tvoří funkční překlad španělské brožury Guía de Buenas Prácticas Ambientales ze španělštiny do češtiny. Druhá část obsahuje komentář tohoto překladu, který zahrnuje překladatelskou analýzu výchozího textu, popis užitých překladatelských postupů, představení konkrétních problémů včetně jejich řešení a charakteristiku funkčních posunů mezi výchozím a cílovým textem. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, ochrana biodiverzity, mořské pobřeží, ekologické chování
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis consists of two main parts, practical and theoretical. The first part is formed by functional translation of the brochure Guía de Buenas Prácticas Ambientales from spanish to czech language. The second part contain includes the annoted translation which contains translation analysis of the source text, description of used translation procedures, presentation of specific problems including their solutions and characterization of functional shifts between the source text and the target text. Key words: annoted translation, translation analysis, translatin shifts, protection of biodiversity, sea coast, environmental ethics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Lisníková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Lisníková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Lisníková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anežka Charvátová 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 152 kB