velikost textu

Předávání informací o práci zdravotních klaunů v nemocnici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předávání informací o práci zdravotních klaunů v nemocnici
Název v angličtině:
Imparting information about the work of medical clowns in hospital
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Loučková
Vedoucí:
Mgr. Petra Sedlářová
Oponent:
MgA. Aleš Houdek
Id práce:
192079
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Loučková 1.13 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Sedlářová 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Aleš Houdek 824 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB