velikost textu

Otakar Theer jako divadelní kritik a dramatik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otakar Theer jako divadelní kritik a dramatik
Název v angličtině:
Otakar Theer as a theater critic and playwright
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Hlavatá
Vedoucí:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Id práce:
192050
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Otakar Theer|Jaroslav Kvapil|Národní divadlo|Vinohradské divadlo|divadelní kritika|drama|Faëthon|volný verš
Klíčová slova v angličtině:
Otakar Theer|Jaroslav Kvapil|National Theater|Vinohrady Theater|theater criticism|drama|Faëthon|free verse
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaměřuje na osobnost básníka Otakara Theera. Je rozdělena na dvě hlavní části. V první části seznamuje čtenáře s Theerovou divadelně - kritickou činností (pokouší se vysledovat jeho kritickou metodu a současně názory, týkající se pohledu na soudobé divadlo). Ve druhé části je představena básníkova dramatická tvorba s důrazem na jeho jediné inscenované drama Faëthon, uvedené v pražském Národním divadle v roce 1917. Autorka pracuje na základě odborné literatury, Theerových publikovaných článků a kritik a s pomocí archivních pramenů osobního rázu (deníky, korespondence).
Abstract v angličtině:
Abstract The Thesis focuses on the personality of the poet Otakar Theer. It is divided on two main parts. In the first part the reader is acquinted with Theer’s theatrical - critical activity (the thesis attempts to observe his critical method and opinions regarding the view of contemporary theatre). The second part introduces the poet's dramatic work with an emphasis on his only staged drama Faëthon, presented at the National Theatre in 1917. The author of the thesis works on the basis of professionl literature, the articles and criticisms published by Otakar Theer, and archival sources of personal character (diaries, correspondence).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Hlavatá 2.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Hlavatá 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Hlavatá 345 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Hlavatá 346 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 429 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB