velikost textu

Výchova a vzdělání dětí (chlapců) ve výchovném ústavu v Hostinném

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova a vzdělání dětí (chlapců) ve výchovném ústavu v Hostinném
Název v angličtině:
Upbringing and education of children (boys) in the educational institution in Hostinné
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Bryknarová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
192040
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výchovný ústav|ústavní výchova|mládež|výchova|vzdělání
Klíčová slova v angličtině:
educational institute|institutional care|young people|education|upbringing
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Výchova a vzdělání dětí ve výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče v Hostinném pojednává o problematice výchovy a vzdělání chlapců z výchovného ústavu a střediska výchovné péče. Tato bakalářské práce je pouze teoretická a je rozdělena do dvou částí. V první části bakalářské práce je popsána historie výchovného ústavu, charakteristika výchovného ústavu a střediska výchovné péče. Dále jsou zde popsány příčiny a důvody k umístění klientů do výchovného ústavu, organizace týdne. V druhé části bakalářské práce jsou popsány kazuistiky klientů výchovného ústavu a závěrečné zprávy klientů ze střediska výchovné péče. Klíčová slova výchovný ústav, středisko výchovné péče, klient, výchova, vzdělávání, chování.
Abstract v angličtině:
Abstract The content of the bachelor thesis -Upbringing and Education of Children in the Perceptoral Systém, Secondary School and at the Perceptoral Center of Care in Hostinné is an insight into the issue of upbringing and education of boys from the perceptoral institution and the Perceptoral Center of Care. This bachelor thesis is only theoretical and is divided into two parts. The first part of the thesis describes the history of the Perceptoral institution, the characteristics of the Perceptoral Center of Care and the center of educational care. And describes the causes and reasons for placing clients in the Perceptoral Center of Care, organization of the week. In the second part of the bachelor thesis are described the case reports of the clients of the the Perceptoral Center of Care and the final reports of the clients from the educational care center. Keywords Perceptoral Center of Care, Educational care center, client, education, education, behavior.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Bryknarová 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Bryknarová 539 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Bryknarová 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Bryknarová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB