text size

Vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a psychiatrickou léčebnou v Horních Beřkovicích v letech 1968-1989

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a psychiatrickou léčebnou v Horních Beřkovicích v letech 1968-1989
Titile (in english):
Connexions between village population and the insane asylum in Horní Beřkovice in the years 1968-1989
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Ondřej Novotný
Supervisor:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Thesis Id:
192018
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
History (HS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
21/06/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zdravotnictví|vesnice|vztahy|Československo 1968-1989
Keywords:
healthcare. Village|relationships|Czechoslovakia 1968-1989
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce Vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice v letech 1968-1989 je příspěvkem k tématu československé psychiatrie a jejího vztahu vůči obyčejným lidem v období normalizace v Československu. Cílem mé práce je přiblížení pohledů lidí na instituci, které se v průběhu let různě vyvíjely a dynamicky měnily. Na základě rozhovorů s narátory, tedy obyvateli vesnice i bývalými zaměstnanci léčebny, které jsem v průběhu terénního výzkumu podnikl, popisuji jejich vzpomínky v kontrastu s dějinami léčebny. Práce se tedy zabývá spíše subjektivním pohledem na celou historii sledovaného období a vedle kronikářských záznamů přináší i názory dotázaných osob na tehdejší situaci.
Abstract:
Abstract Presented Bachelor Thesis Connexions between village population and the insane asylum in Horní Beřkovice in the years 1968-1989 is a contribution to the theme of Czechoslovak psychiatry and its relation to ordinary people during the period of normalization in Czechoslovakia. The aim of my work is to bring people's views closer to the institution, which have evolved and dynamically changed over the years. Based on interviews with narrators, residents of the village and former employees of the asylum that I did during field research, I describe their memories in contrast to the history of the asylum. Thus, the thesis deals with a rather subjective view of the entire history of the period under review and, besides the chronicle records, also brings the views of the respondents to the situation at that time.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Ondřej Novotný 3.09 MB
Download Abstract in czech Bc. Ondřej Novotný 178 kB
Download Abstract in english Bc. Ondřej Novotný 182 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jan Randák, Ph.D. 271 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 1.02 MB
Download Defence's report prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 292 kB