velikost textu

Vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a psychiatrickou léčebnou v Horních Beřkovicích v letech 1968-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a psychiatrickou léčebnou v Horních Beřkovicích v letech 1968-1989
Název v angličtině:
Connexions between village population and the insane asylum in Horní Beřkovice in the years 1968-1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Novotný
Vedoucí:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
192018
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotnictví|vesnice|vztahy|Československo 1968-1989
Klíčová slova v angličtině:
healthcare. Village|relationships|Czechoslovakia 1968-1989
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce Vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem a psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice v letech 1968-1989 je příspěvkem k tématu československé psychiatrie a jejího vztahu vůči obyčejným lidem v období normalizace v Československu. Cílem mé práce je přiblížení pohledů lidí na instituci, které se v průběhu let různě vyvíjely a dynamicky měnily. Na základě rozhovorů s narátory, tedy obyvateli vesnice i bývalými zaměstnanci léčebny, které jsem v průběhu terénního výzkumu podnikl, popisuji jejich vzpomínky v kontrastu s dějinami léčebny. Práce se tedy zabývá spíše subjektivním pohledem na celou historii sledovaného období a vedle kronikářských záznamů přináší i názory dotázaných osob na tehdejší situaci.
Abstract v angličtině:
Abstract Presented Bachelor Thesis Connexions between village population and the insane asylum in Horní Beřkovice in the years 1968-1989 is a contribution to the theme of Czechoslovak psychiatry and its relation to ordinary people during the period of normalization in Czechoslovakia. The aim of my work is to bring people's views closer to the institution, which have evolved and dynamically changed over the years. Based on interviews with narrators, residents of the village and former employees of the asylum that I did during field research, I describe their memories in contrast to the history of the asylum. Thus, the thesis deals with a rather subjective view of the entire history of the period under review and, besides the chronicle records, also brings the views of the respondents to the situation at that time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Novotný 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Novotný 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Novotný 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Randák, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 292 kB