velikost textu

Strategie asimilace v raných dílech Patricka Modiana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie asimilace v raných dílech Patricka Modiana
Název v angličtině:
The Strategy of Asimilation in The Early Works of Patrick Modiano
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Dufek
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Id práce:
192007
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Patrick Modiano|asimilace|vypravěč|okupace|autofikce
Klíčová slova v angličtině:
Patrick Modiano|assimilation|narrator|ocupation|autofiction
Abstrakt:
Klíčová slova: Patrick Modiano, asimilace, vypravěč, okupace, autofikce Abstrakt: Strategie asimilace v raném románu Patricka Modiana Práce se zabývá prvními třemi romány francouzského spisovatele Patricka Modiana: La Place de l’étoile (1968), La Ronde de nuit (1969) a Les Boulevards de ceinture (1972) se zřetelem k problematice proměn identity postav v závislosti na prostředí, ve kterém se nacházejí. Studie nejprve definuje proces společenské asimilace, jak ho chápe soudobá sociologie. Dále zkoumá autorovu narativní strategii a analyzuje proces asimilace postav a společné prvky jednotlivých děl. Hlavním cílem práce je zodpovědět na otázku, kam, proč a jak se postavy asimilují a jaký je autorův záměr a inspirace v rámci tohoto tématu.
Abstract v angličtině:
Keywords: Patrick Modiano, assimilation, narrator, occupation, autofiction Abstract: The strategy of asimilation in the early works of Patrick Modiano In this thesis the three novels by Patrick Modiano are analysed: La Place de l’étoile (1968), La Ronde de nuit (1969) and Les Boulevards de ceinture (1972). The thesis is concerned with the changes of the identity of the characters depending on the environment. In the beginning the work defines the social process of assimilation as perceived in modern sociology. The work deals with the narrative strategy of the author and tries to analyse the process of the assimilation of the characters and elements in common within the three works. The main goal of this work is to define where, why and how the characters are being assimilated and what is the author’s intention and inspiration in using this subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Dufek 717 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Dufek 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Dufek 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB