velikost textu

Úroveň pohybových schopností v cheerleadingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úroveň pohybových schopností v cheerleadingu
Název v angličtině:
Level of motor skills in cherleading
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Linha
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Irena Svobodová
Id práce:
191995
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cheerleading, pohybové schopnosti, unifittest
Klíčová slova v angličtině:
cheerleading, motor skills, unifittest
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Linha 2.82 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Irena Svobodová 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB