velikost textu

Sociální práce v domácím hospici Cesta domů, z. ú.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální práce v domácím hospici Cesta domů, z. ú.
Název v angličtině:
Social Work in Home Hospice Care Cesta domů, z. ú.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Nová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Oponent:
Mgr. Sylvie Stretti
Id práce:
191987
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Paliativní péče - sociální práce - mobilní hospic - umírání - domácí péče
Klíčová slova v angličtině:
Palliative care - social work - mobil hospice - dying - home care
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se věnuje sociální práci v domácí hospicové péči. Cílem práce je zmapovat a popsat specifika sociální práce v konkrétní organizaci mobilního hospice Cesta domů, z. ú. Práce se nejprve zaměřuje na vymezení paliativní a hospicové péče, s ohledem na aktuální situaci v ČR. V následující části práce uvádím potřeby umírajícího v domácí péči. Věnuji se také možnostem finančního zabezpečení rodin. Součástí práce je šetření formou rozhovorů se sociálními pracovníky Cesty domů, z. ú.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis is focused on social work in home hospice care. The aim of the thesis is to map and describe the specifics of social work in particular mobile hospice organization Cesta domů, z. ú.. First, a palliative and hospice care is defined in the thesis with respect to current situation in the Czech republic. In the following part I define the needs of a dying person in home care. I also discuss potential sources of financial support for the families. Part of the thesis contains investigation based on interviews with social workers from organization Cesta domů, z .ú.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Nová 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alena Nová 549 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Nová 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Nová 313 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Cimrmannová 862 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylvie Stretti 634 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB