velikost textu

Účinky masážního válce při strečinku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinky masážního válce při strečinku
Název v angličtině:
Effects of a foam roller during stretching
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Pětíková
Vedoucí:
Mgr. Michal Šteffl
Oponent:
MUDr. Petr Malý, MBA
Konzultant:
Mgr. Dan Omcirk
Id práce:
191972
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozcvičení, protažení, TMG, tensiomyografie
Klíčová slova v angličtině:
warm-up, stretching, TMG, tensiomyography
Abstrakt:
Abstrakt Název: Účinky masážního válce při strečinku Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi účinky masážního válce a klasickým strečinkem. Metody: Studie se účastnilo 10 studentek UK FTVS, ve věku 23-24 let, aktivní sportovkyně s podobnou výkonností. Studie měla tzv. zkřížený (cross-over) design. K měření probandů byla použita metoda zvaná tensiomyografie pomocí přístroje TMG 100. Testován byl sval musculus vastus lateralis. K vyhodnocení výsledků byl použit generalizovaný lineární model. Výsledky: Bylo prokázáno, že pěnové válcování má tendenci lépe aktivovat sval před výkonem a statisticky významně urychluje regenerační procesy po zátěži v porovnání s klasickým strečinkem. Závěr: Masážní válec může být použit efektivně po sportovním výkonu jako prostředek pro urychlení regenerace, čímž může zvýšit sportovní výkonnost. Klíčová slova: rozcvičení, protažení, TMG, tensiomyografie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effects of a foam roller during stretching Aims: The main aim of the thesis was to compare effects between the foam roller and stretching exercises. Methods: 10 female students aged 23-24 from UK FTVS participated in this study. All the participants were active athletes. The study was realized as a cross-over trial. There was used tensiomyography using the TMG 100 to measure all the participants. The musculus vastus lateralis were tested in both sides. A generalized linear model was used to evaluate the results. Results: The foam rolling tended to better activate muscle before training and statistically significantly accelerated post-load recovery processes compared to normal stretching. Conclusions: The foam roller could be used effectively after sports performance as a tool to accelerate regeneration, thereby enhancing sports performance. Keywords: warm-up, stretching, TMG, tensiomyography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Pětíková 3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Pětíková 1011 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Pětíková 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Pětíková 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Šteffl 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Petr Malý, MBA 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Klára Staňková 152 kB