velikost textu

Role RNA helikáz v antivirové obraně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role RNA helikáz v antivirové obraně
Název v angličtině:
Role of RNA helicases in antiviral defense
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Krbušek
Vedoucí:
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Janovec
Id práce:
191965
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
helikáza, RIG-I, MDA5, pattern-recognition receptors, HCV, virus
Klíčová slova v angličtině:
helicase, RIG-I, MDA5, pattern-recognition receptors, HCV, virus
Abstrakt:
Abstrakt Virus hepatitidy typu C je významný lidský patogen, proti kterému dosud neexistuje imunizace. Po infekci je tento virus detekován imunitním systémem eukaryotické hostitelské buňky pomocí receptorů rozpoznávající molekulární vzory z rodiny RLR receptorů, které jsou součástí vrozeného imunitního systému. Tyto RLR receptory detekují přítomnost viru hepatitidy typu C a iniciují signální kaskádu spouštějící antivirovou imunitní odpověď. V této bakalářské práci je popsána a charakterizována role cytoplazmatických PRR účastnících se antivirové obrany při infekci eukaryotické buňky virem hepatitidy C. Klíčová slova helikáza, RIG-I, MDA5, pattern-recognition receptors, HCV, virus
Abstract v angličtině:
Abstract Hepatitis C virus is an important human pathogen against which there is no immunization yet. This virus is detected by the immune system of the eukaryotic host cell by pattern recognition receptors of the RLR receptor family, which is part of the innate immune system. These RLR receptors detect the presence of hepatitis C virus and initiate a signaling cascade triggering an antiviral immune response. In this thesis, the role of cytoplasmic PRRs involved in antiviral defense during hepatitis C virus infection of eukaryotic cells has been described and determined. Key words Helicase, RIG-I, MDA5, pattern-recognition receptors, HCV, virus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Krbušek 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Krbušek 385 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Krbušek 377 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Janovec 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Errata Bc. David Krbušek 500 kB