velikost textu

Vliv deaminasy adenosinu v RNA na virovou infekci eukaryotických buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv deaminasy adenosinu v RNA na virovou infekci eukaryotických buněk
Název v angličtině:
Effect of adenosine deaminase acting on RNA on viral infection of eukaryotic cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Kubů
Vedoucí:
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Fraiberk
Id práce:
191963
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADAR, virová infekce, dvouvláknová RNA, editace RNA, PKR
Klíčová slova v angličtině:
ADAR, viral infection, double-stranded RNA, RNA editing, PKR
Abstrakt:
Abstrakt: Dvouvláknová RNA, molekula běžně se v buňkách nevyskytující, je typickým znakem virových infekcí. Tato molekula také slouží jako substrát enzymů skupiny ADAR, které způsobují konversi adenosinu na inosin, který je obvykle následně rozpoznáván buněčnou mašinérií jako guanosin. Kromě této editační aktivity interagují enzymy skupiny ADAR i s různými buněčnými proteiny, jako například s komplexem Dicer a s protein kinázou R, což spolu s editací dsRNA ovlivňuje replikaci virů. V této práci jsou zpracovány informace o antivirální aktivitě enzymů skupiny ADAR a jejich vlivu na infekci vybraných, zejména lidských, virů.
Abstract v angličtině:
Abstract: Double-stranded RNA is a molecule rarely found in a cell, but it is specific for viral infection. It is also a substrate of ADAR enzymes. These enzymes convert adenosin to inosine, which is recognized as guanosine by cellular machinery. Apart from editing activity, ADAR enzymes interact with cellular proteins, such as Dicer and protein kinase R, which together with editing affects viral replication. In this work, the information about antiviral activity of ADAR enzymes and their impact on infection of selected primarily human viruses is reviewed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Kubů 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Kubů 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Kubů 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Fraiberk 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 153 kB