velikost textu

Řešení migrační krize - Itálie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řešení migrační krize - Itálie
Název v angličtině:
Impacts of the migrant crisis on Italy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. František Adamec
Vedoucí:
PhDr. Martin Mejstřík
Oponent:
PhDr. Barbora Menclová
Id práce:
191932
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migrace, migrační toky, EU, Itálie, antiimigrační opatření
Klíčová slova v angličtině:
Migration, migration flows, EU, Italy, anti-immigration policy
Abstrakt:
Abstrakt Jedním ze současných rezonujících témat v Evropě je tzv. migrační krize. Evropská unie nedokázala v krátkém čase dostat pod kontrolu neočekávaně sílící migrační toky a hledá řešení jak region stabilizovat a situaci dostat pod kontrolu. Práce je pojata jako případová studie a jejím cílem je zmapovat vývoj migračních toků do Itálie od roku 2014 do roku 2017 a identifikovat případné odlišnosti oproti antiimigračním opatřením přijatým na centrální úrovni EU. Smyslem je ověřit předpoklad, že krátkodobě není subjekt EU schopen řešit komplexní otázku zvýšené imigrace na své území. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a identifikován postupně se měnící postoj EU k problematice migrační krize ve sledovaném období. V praktické části je poukázáno na přístup Itálie v řešení migrační krize, i vystupující efekt tzv. porušování lidských práv. Na konci práce jsou odhadnuty možné scénáře dalšího vývoje.
Abstract v angličtině:
Abstract One of the actual resonating topics in Europe is so called migration crisis. European Union struggles to get unexpected flows of migrants under control, trying to figure out an optimum way to take over and stabilize the region and get the situation under control. The work is approached as Case study with goal to map the migrant flows into Italy from 2014 to 2017 and to identify differences, whether the Italian approach is or is not in compliance with the central EU steps. Main sense is to verify the hypothesis that EU is not capable of dealing sufficiently with migrant inflows in short-term. The theoretical part of the bachelor work provides general explanation of the European migration crisis and presents migration flows progress in the four years history. The analytical part explores key elements of Italian approach and accompanying effect of human rights violation. Possible future scenarios are drafted at the very end of this bachelor work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Adamec 31.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Adamec 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Adamec 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Mejstřík 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Menclová 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 152 kB