velikost textu

Přehled prostředků pro nedestruktivní výzkum pod vodní hladinou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled prostředků pro nedestruktivní výzkum pod vodní hladinou
Název v angličtině:
Overview of resources for non-destructive research underwater
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Antonin Bohadlo
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Id práce:
191914
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Potápění, detektor kovu, magnetometr, sonar, sedimentový sonar
Klíčová slova v angličtině:
Diving, metal detector, magnetometer, sonar, sediment sonar
Abstrakt:
Abstrakt Název: Přehled prostředků pro nedestruktivní výzkum pod vodní hladinou. Cíle: Cílem bakalářské práce je na základě studia odborné literatury definovat a porovnat použití jednotlivých přístrojů sloužících k vyhledávání předmětů pod vodní hladinou. Metody: Práce je realizována jako přehledová studie analyzující dostupnou literaturu zabývající se výzkumem pod vodní hladinou. K získávání relevantních zdrojů byly použity jak literární tak internetové zdroje. Výsledky: Výsledkem je vyhodnocení přístrojů k vyhledávání předmětů pod vodní hladinou vzhledem k jejich předpokládanému použití a hledanému předmětu. Klíčová slova: Potápění, detektor kovu, magnetometr, sonar, sedimentový sonar
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Overview of resources for non-destructive research underwater. Objectives: The aim of the bachelor thesis is to define and compare the use of individual devices used for searching objects under the water based on the study of professional literature. Methods: The thesis is realized as an overview study analyzing available literature dealing with underwater research. Both literary and internet sources were used to obtain relevant resources. Results: The result is an evaluation of devices for searching underwater objects for their intended use and the object they are looking for. Keywords: Diving, metal detector, magnetometer, sonar, sediment sonar
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Antonin Bohadlo 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Antonin Bohadlo 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Antonin Bohadlo 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB