velikost textu

Vztah malby a fotografie. Imaginativní fotografie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah malby a fotografie. Imaginativní fotografie.
Název v angličtině:
Photigraphy and painting. Imaginative photography.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Huňáčková
Vedoucí:
Mgr. MgA. Sylva Francová
Oponent:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Id práce:
191902
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotografie, malba, struktura, výtvarná výchova, vizuální kultura
Klíčová slova v angličtině:
Photography, painting, structure, art in education, visual culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Huňáčková 7.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Huňáčková 33.82 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. MgA. Sylva Francová 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB