velikost textu

Do fundamentals matter for government bond spreads in the EU? Evidence from non-linear models

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Do fundamentals matter for government bond spreads in the EU? Evidence from non-linear models
Název v češtině:
Závisí na fundamentech u spreadů vládních dluhopisů v EU? Evidence na základě nelineárních modelů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ján Popaďák
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. František Čech
Id práce:
191868
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Výnosy dluhopisů, spready dluhopisů, DMA
Klíčová slova v angličtině:
Bond yields, bond spreads, DMA
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá dynamikou spreadů vládních dluhopisů v zemích v a mimo Evropskou měnovou unii, využitím nelineárních metod Markov-switching a Dynamic model averaging. Využitím hlavně pomocí metody Dynamic model averaging jsme našli přítomnost třech režimů, kterými jsou spready ovlivňované – předkrizový, krize a po ohlášení OMTs. Tyto tři režimy jsou charakteristické pro všechny země Evropské měnové unie (vyjma Slovenska) a Českou Republiku. Ohlášení OMTs zpustilo třetí režim i v Slovenské Republice. Třetí režim není přítomný v Polsku, Maďarsku a Velké Británii. Ve Velké Británii byl dokonce identifikován jenom jeden režim a je výhradně dominovaný tržními očekáváními. Mezi všemi zkoumanými zeměmi je přítomná heterogenita determinantů vládních dluhopisů. Navíc, byla zjištěna závislost spreadů na tržních a ekonomických očekáváních. Klasifikace F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova Výnosy dluhopisů, spready dluhopisů, DMA E-mail autora jan.popadak@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis investigates dynamics of determinants of government bond spreads in EMU and non-EMU countries, using non-linear Markov-switching method and Dynamic model averaging. Utilizing Dynamic model averaging we found evidence of three bond pricing regimes – pre-crisis, crisis and post Outright monetary transaction announcements. These three regimes are characteristic for all EMU countries (except Slovak Republic) and Czech Republic. Announcements of OMTs triggered post OMTs announcement regime also in Slovak republic. Third regime is not present in Poland, Hungary and United Kingdom. Moreover United Kingdom has only one regime and is dominated solely by market expectations. We found that there is heterogeneity in the determinants of bond spreads across all examined countries. Moreover we found that spreads are significantly related to market and economic sentiments. JEL Classification F12, F21, F23, H25, H71, H87 Keywords Bond yields, bond spreads, DMA Author’s e-mail jan.popadak@fsv.cuni.cz Supervisor’s e-mail jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ján Popaďák 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ján Popaďák 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ján Popaďák 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. František Čech 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 153 kB