velikost textu

Effect of Election Preferences on the Stock Prices

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of Election Preferences on the Stock Prices
Název v češtině:
Efekt volebních preferencí na ceny akcií
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ganna Efros
Vedoucí:
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Schwarz
Id práce:
191839
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
sentiment, volatilita, GARCH, lexicon
Klíčová slova v angličtině:
sentiment, volatility, GARCH, lexicon
Abstrakt:
Abstrakt Existujepoměrněvelkémnožstvíempirickýchpracízaměřenýchnazkoumánífaktorů ovlivňujícíchvolatilituakciovýchtrhů.Koncepttržníhosentimentunebolináladyna trzíchjepopulárnímačastodiskutovanýmtématem.Doposudvšakneexistuježádná empirickástudie,ježbysezabývalavlivemvolebníchpreferencínatržnívolatilitu.Tato prácezkoumávlivpolitickéhosentimentuvprůběhuposledníchprezidentskýchvoleb vUSAaFranciinavolatilituakciovýchtrhůpomocímodelůčasovýchřad.Výsledky analýzysvědčíotom,žezměnyvolebníchpreferencínemajíprokazatelnývlivna volatilituakciovýchtrhůvprůběhuvolebníchkampaní.
Abstract v angličtině:
Abstract Thereexistalotofempiricalresearches,thatexaminewhatfactorseffectthestock marketvolatility.Theconceptofinvestorsentimentisquitepopularandisfrequently discussed.However,theredoesnotexistanyresearchwhichwouldstudytherelation betweenthechangeinelectionpreferencesduringthepresidentialcampaignsandstock marketvolatility.ThepresentthesisexplorestheeffectofpoliticalsentimentonUnited StatesandFrenchmodels.Here,weconstructthemodel,whichexaminestheeffectof changeinelectionpreferencesonthevolatility.Theresultssuggest,thatchangein electionpreferencesdoesnotaffectthestockmarketvolatilityduringthepresidential campaign.Thus,itsinclusiontothemodeldoesnotincreasethepredictionpower.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ganna Efros 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ganna Efros 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ganna Efros 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Schwarz 363 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB