velikost textu

Multimediální prezentace Základů chemie 1

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multimediální prezentace Základů chemie 1
Název v angličtině:
A Multimedia Presentation of The Basics of Chemistry 1
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vladimír Škarvada
Vedoucí:
PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
19181
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemie (BI-CH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout netradiční didaktickou pomůcku pro učitele, která usnadní a snad i zefektivní jeho pedagogickou činnost. První část práce se zaměřuje na teoretické aspekty v souvislosti s rozvíjením klíčových kompetencí žáků. Zastávám názor, že efektivní využívání multimédií ve výuce vede k rozvíjení klíčových kompetencí. Druhá část teoreticky pojednává o vzniku a vývoji multimédií a jejich uplatnění a vlivu při rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Třetí část obsahuje tvorbu multimediálního produktu a jeho praktické využití ve výuce chemie. Nedílnou součástí diplomové práce je DVD, obsahující multimediální prezentace a soubor digitalizovaných chemických experimentů z oblasti anorganické chemie. Tématicky jsou multimediální prezentace koncipovány pro výuku chemie v základním vzdělávání. V žádném případě se nejedná o profesionální produkt, ale spíše o návrh, jak by taková prezentace mohla vypadat. Snažil jsem se o přehlednost, komplexnost a jednoduchost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout netradiční didaktickou pomůcku pro učitele, která usnadní a snad i zefektivní jeho pedagogickou činnost. První část práce se zaměřuje na teoretické aspekty v souvislosti s rozvíjením klíčových kompetencí žáků. Zastávám názor, že efektivní využívání multimédií ve výuce vede k rozvíjení klíčových kompetencí. Druhá část teoreticky pojednává o vzniku a vývoji multimédií a jejich uplatnění a vlivu při rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Třetí část obsahuje tvorbu multimediálního produktu a jeho praktické využití ve výuce chemie. Nedílnou součástí diplomové práce je DVD, obsahující multimediální prezentace a soubor digitalizovaných chemických experimentů z oblasti anorganické chemie. Tématicky jsou multimediální prezentace koncipovány pro výuku chemie v základním vzdělávání. V žádném případě se nejedná o profesionální produkt, ale spíše o návrh, jak by taková prezentace mohla vypadat. Snažil jsem se o přehlednost, komplexnost a jednoduchost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vladimír Škarvada 2.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Vladimír Škarvada 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Vladimír Škarvada 721.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vladimír Škarvada 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vladimír Škarvada 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Pumpr, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 165 kB