velikost textu

Flow Arts: Prožitek flow jako praktikování transu v západních společnostech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Flow Arts: Prožitek flow jako praktikování transu v západních společnostech
Název v angličtině:
Flow Arts: Flow state as a trance practice in western societies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Mikešová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Sedláčková
Id práce:
191789
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
flow, tělo, busking, Flow Arts, subkultura, embodiment
Klíčová slova v angličtině:
Flow Arts, flow, busking, subculture, body, embodiment
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá fenoménem Flow Arts a prožitkem flow, který je těmito praktikami navozován. Prostřednictvím analýzy terénního deníku a devíti biografických rozhovorů se snažím zachytit individuální zkušenosti flow artistů a procesy, které hrají roli v dosažení prožitku plynutí. Tento prožitek nahlížím jako změněný stav vědomí, a v dialogu se studií neo- šamanské praxe Kateřiny Horské (2017) se snažím o komplexní analýzu dynamiky interpretací prožitku flow a dílčími aspekty praktik flow arts. Analýza se tak věnuje klíčovým procesům pro navození prožitku flow, kterými je proces učení a proces automatizace pohybu. V těchto procesech hraje klíčovou roli vědomí. Tyto procesy umožňují osvojení technik těla (Mauss 1968), které jsou nezbytné pro navození prožitku plynutí. Předmětem analýzy je tak role těla a tělesnosti jako klíčových aspektů flow arts. Dále se analýza věnuje strukturám, které kolem praktik flow arts vznikají. Tyto struktury navrhuji označovat jako zájmovou síť nebo také zájmové komunity, které umožňují tzv. sharing, tedy sdílení dovedností, které jsou klíčové pro osvojování tělesných technik.
Abstract v angličtině:
Abstract My bachelor thesis is mainly focused on Flow Arts phenomenon and so-called flow state, which is induced by these practices. The goal is to detect not only individual experiences of flow artists, but also the processes influencing the flow state. To achieve this goal, I use the analysis of field diary and nine biographic interviews. I consider the flow state to be an altered state of consciousness and in dialogue with study of neo-shamanic practice (Horská 2017) I try to do a complex analysis of the dynamics of the flow state and the partial aspects of the flow arts practices. This analysis focuses on the key processes (learning process & automation of the body movement process) related to induction of the flow state, where consciousness plays the key role. These processes allow mastering techniques of the body (Mauss 1968) and are necessary for inducing the flow state. Therefore, the main subject of this analysis are these two key aspects of flow arts – body and physicality. Also, my analysis focuses on the structures that are formed alongside the flow arts practices. I suggest to call these structures „interest network“ or „community of interest“ as they represent a place to share any knowledge or skill, which is important for learning the body techniques.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Mikešová 853 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Mikešová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Mikešová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Sedláčková 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jakub Grygar, Ph.D. 152 kB