velikost textu

The Scale of Corporate Profit Shifting out of the United States

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Scale of Corporate Profit Shifting out of the United States
Název v češtině:
Rozsah přesouvání korporátních zisků ze Spojených Států
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Stárek
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Id práce:
191778
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
přesouvání zisků, daňový základ, daňové plánování, finanční tajemství
Klíčová slova v angličtině:
profit shifting, tax base, tax planning, financial secrecy
Abstrakt:
Abstrakt Současná literatura ukazuje, že zisky jsou přesouvány do zemí s lepšími podmínkami, například s nižšími daňovými sazbami. Bylo prokázáno, že problém je nelineární. Přesné odhady ale chybí. V této práci zpřesňujeme odhady používáním nelineárních odhadů, nekonstantní daňové elasticity zisků a modelováním přesunutých zisků pomocí finančního tajemství. Ukázali jsme, že všechny tři prvky odhadů jsou velmi důležité. Naše analýza ukazuje, že problém přesouváí zisků započal na přelomu tisíciletí a od té doby roste, s občasnými poklesy. Nejvíce zisků přesunutých z USA bylo 300 milliard dolarů v roce 2015 s následným poklesem daňových výnosů o 62.3 milliard dolarů.
Abstract v angličtině:
Abstract There is a large body of literature indicating that profits are shifted into countries with better conditions, i.e. lower tax rates. It was showed that the problem is nonlinear. However, precise estimates are missing in the available literature. In this thesis we improved the precision by allowing for nonlinearity, time-variant tax semi-elasticity of profits and financial secrecy is a driver of the profit shifting. We showed that all three elements of the estimation are very important. Our analysis suggests that the profit shifting problem started at the turn of millennium and increases since, with some temporal drops. The highest amount of profit shifted out of the United States was almost 300 billion of U.S. dollars with the consequent revenue loss of 62.3 billion of U.S. dolars.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Stárek 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Stárek 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Stárek 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 4.42 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB