velikost textu

Komentovaný překlad: vybraná část z knihy PAYASLIAN, Simon. The history of Armenia: from the origins to the present. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1-4039-7467-5.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: vybraná část z knihy PAYASLIAN, Simon. The history of Armenia: from the origins to the present. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1-4039-7467-5.
Název v angličtině:
An annotated translation: a selected part of PAYASLIAN, Simon. The history of Armenia: from the origins to the present. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1-4039-7467-5.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Santrosyan
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Šťastná
Oponent:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Id práce:
191763
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Ruština pro mezikulturní komunikaci (AK RK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|komentář|překladatelská analýza|překladatelský problém|Arménie|dějiny|starověk
Klíčová slova v angličtině:
translation|commentary|translation analysis|translation problem|Armenia|history|ancient times
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zprostředkovává překlad vybrané části z publikace amerického historika Simona Payasliana The History of Armenia, vydané v roce 2007. Daná práce představuje ucelený přehled o dějinách Arménie, přičemž k překladu byla zvolena část pojednávající o období starověku. Druhou částí bakalářské práce je komentář k překladu, jenž zahrnuje překladatelskou analýzu originálu, překladatelskou metodu, popis překladatelských problémů včetně jejich řešení a také typologii překladatelských postupů a posunů. Klíčová slova překlad, komentář, překladatelská analýza, překladatelský problém, Arménie, dějiny, starověk
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis provides a translation of a selected section from the book The History of Armenia, published in 2007. Written by Simon Payaslian, an American Armenologist, this publication presents a comprehensive overview of Armenian history. The selected section deals with Armenia’s ancient history. The second part of the thesis contains a commentary on the translation, which includes the original text analysis, the description of translation method and translation problems along with their solutions as well as the typology of translation procedures and shifts. Key words translation, commentary, translation analysis, translation problem, Armenia, history, ancient times
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Santrosyan 3.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Santrosyan 129 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Santrosyan 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Santrosyan 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Šťastná 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 153 kB