velikost textu

Role filmu v kulturní politice Československa 1945-1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role filmu v kulturní politice Československa 1945-1948
Název v angličtině:
The role of film in culture politics of Czechoslovakia 1945-1948
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Danko
Vedoucí:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Id práce:
191739
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
film|kultura|kulturní politika|Československo 1945-1948
Klíčová slova v angličtině:
film|culture|cultural policy|Czechoslovakia 1945-1948
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá filmem v období let 1945-1948 s důrazem na role jemu připisované v rámci kulturní politiky poválečného Československa. Cílem práce je zjistit, nakolik filmová produkce (filmy, zvolená témata, vyjednávání a zdůvodňování konkrétní tvorby) odpovídala dobovým politickým a společenským poměrům poválečné republiky. Analyzovány budou projevy dobových představitelů kulturní politiky i kinematografie, tisku, ale i odborná literatura a archivní materiály, jež ne-potvrdí teze a hlasy znějící veřejným prostorem.
Abstract v angličtině:
Abstract (In English) This bachelor thesis is focused on the film in the period 1945-1948 and its relationship with cultural policy in post-war Czechoslovakia. The aim of the thesis is to find out how film production (films, selection of movie themes, negotiation and reasoning of specific works) corresponded to the political and social relations of the post-war republic. I will analyze the speeches of representatives of cultural policy and cinematography, the press, as well as professional literature and archive materials that will confirm or not theses and voices in public space.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Danko 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Danko 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Danko 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Randák, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 152 kB