velikost textu

Mládežnické organizace politických stran v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mládežnické organizace politických stran v České republice
Název v angličtině:
Youth organization of political parties in Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hana Slavíková
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Stauber
Id práce:
191723
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politické strany, mládežnické organizace, přidružené organizace, teorie institucionalizace, linkage, organizace politické strany
Klíčová slova v angličtině:
Political party, political youth organizations, affiliated organizations, theory of party institutionalization, linkage, political party organization
Abstrakt:
Shrnutí Všechny mládežnické organizace, zahrnuté do výzkumu, vykazovaly tendence plnění stabilizační funkce pro politické strany. Navazují jako zprostředkovatel / linkage vztah s mateřskou stranou, a současně vztah k veřejnosti, kdy agregují zájmy určité skupiny potenciálních voličů. Politické strany, které jsou institucionalizované, by tak měly mít zájem udržovat s těmito organizacemi úzký vztah formalizovaného, ve kterém si tato strana a její mládežnická organizace budou vzájemně prospěšné. Politické strany však, v českém prostředí, sice oceňují účast mládežnických organizací na aktivitách strany, jako jsou např. kampaně, avšak nemají zájem o důkladnější včlenění těchto organizací do svých struktur. Formální vztah s politickou stranou tak v období 2015-2019 ze zkoumaného vzorku vykazovala pouze jedna politická strana, Československá strana sociálně demokratická. Přestože mládežnické organizace se díky socializační a rekrutační funkci podílejí na budoucí podobě politických stran, na základě vývoje vztahů s vedením strany je pak očekávatelné, že tyto mládežnické organizace můžou být stejně jako podpůrná struktura vnímány jako potenciální nebezpečí pro politickou stranu. .
Abstract v angličtině:
Summary All the youth political organizations, that were included in his research, aimed to provide its political parties with the function of party stabilization, They acted as a mediator between political party and the defined part of society. There is an assumption, that institutionalized political party wants a strong and durable relationship with the affiliated organization because of its mutually beneficial functions. Moreover, these parties should also aim to formalize this relationship via its statutes. However, in the Czech Republic there is a strong tendency toward omitting this form of relationship as the parties prefer more informal relations. This diploma thesis discovered, that in the only youth political organization with formal ties to its maternal organization was Young Social Democrats. Even though these youth political parties act lice a support structure, they can be also perceived by political party as a potential source of instability and danger.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Slavíková 697 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Slavíková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Slavíková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Stauber 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB