text size

Ideologie českých Vánoc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Ideologie českých Vánoc
Titile (in english):
Ideology of Czech Christmas
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Hynek Bečka
Supervisor:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jan Kozák
Thesis Id:
191698
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Study programm:
Philosophy (B6101)
Study branch:
Religious Studies (RL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sekulární rituál|Vánoce|rituál|ideologie|konzumerismus|Victor Turner
Keywords:
secular ritual|Christmas|ritual|ideology|consumerism|Victor Turner
Abstract (in czech):
Má práce se zabývá Vánocemi jakožto rituálem, převážně se pak zaměřuje na české, moderní Vánoce. Nejprve představuje, jak zásadně se Vánoce proměnily během devatenáctého století, dále se přesouvá k jejich analýze a interpretaci. Na základě vlastního pozorování obchodních domů a vánočních trhů ukazuji některé symboly, s nimiž Vánoce v českém prostředí pracují, a následně je vykládám podle teorie Victora Turnera. Práce pokračuje rozborem procesu dávání dárků, klíčového aktu celého rituálu. Opírám se zde o výklad Jamese Carriera a několika dalších antropologů, a nabízím čtení Vánoc jako rituálu propojujícího rodinu a komerci. V závěru ještě stručně zmiňuji další témata, jimž by se bylo možné věnovat, vztah Vánoc a moderního národního státu a jak se během Vánoce projevuje communitas, tak jak jí rozumí Victor Turner.
Abstract:
My thesis is about the ritual of Christmas, focusing mostly on modern, Czech Christmas. I start by presenting the radical change which Christmas has gone through since 19th century, and then I proceed to the analysis and interpretation of the contemporary form of the ritual. Based on my own observations of malls and faire markets during Christmas time I discuss the symbols used in those environments, interpretating them with the help of Victor Turner’s distinction between the normative and the sensory poles of symbols. I continue with an analysis of gift giving, probably the most important part of whole ritual. Here I rely on the interpretation of James Carrier and several other anthropologists. I show Christmas as a ritual maintaining the relationship between family and commercial world. I also mention other possible themes that concern Christmas, such as their relationship to the modern national state and the various modes in which Christmas may evoke what Victor Turner calls communitas.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Hynek Bečka 606 kB
Download Abstract in czech Bc. Hynek Bečka 98 kB
Download Abstract in english Bc. Hynek Bečka 175 kB
Download Supervisor's review doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 51 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Kozák 693 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 153 kB