velikost textu

Ideologie českých Vánoc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ideologie českých Vánoc
Název v angličtině:
Ideology of Czech Christmas
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hynek Bečka
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kozák
Id práce:
191698
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Religionistika (RL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sekulární rituál|Vánoce|rituál|ideologie|konzumerismus|Victor Turner
Klíčová slova v angličtině:
secular ritual|Christmas|ritual|ideology|consumerism|Victor Turner
Abstrakt:
Má práce se zabývá Vánocemi jakožto rituálem, převážně se pak zaměřuje na české, moderní Vánoce. Nejprve představuje, jak zásadně se Vánoce proměnily během devatenáctého století, dále se přesouvá k jejich analýze a interpretaci. Na základě vlastního pozorování obchodních domů a vánočních trhů ukazuji některé symboly, s nimiž Vánoce v českém prostředí pracují, a následně je vykládám podle teorie Victora Turnera. Práce pokračuje rozborem procesu dávání dárků, klíčového aktu celého rituálu. Opírám se zde o výklad Jamese Carriera a několika dalších antropologů, a nabízím čtení Vánoc jako rituálu propojujícího rodinu a komerci. V závěru ještě stručně zmiňuji další témata, jimž by se bylo možné věnovat, vztah Vánoc a moderního národního státu a jak se během Vánoce projevuje communitas, tak jak jí rozumí Victor Turner.
Abstract v angličtině:
My thesis is about the ritual of Christmas, focusing mostly on modern, Czech Christmas. I start by presenting the radical change which Christmas has gone through since 19th century, and then I proceed to the analysis and interpretation of the contemporary form of the ritual. Based on my own observations of malls and faire markets during Christmas time I discuss the symbols used in those environments, interpretating them with the help of Victor Turner’s distinction between the normative and the sensory poles of symbols. I continue with an analysis of gift giving, probably the most important part of whole ritual. Here I rely on the interpretation of James Carrier and several other anthropologists. I show Christmas as a ritual maintaining the relationship between family and commercial world. I also mention other possible themes that concern Christmas, such as their relationship to the modern national state and the various modes in which Christmas may evoke what Victor Turner calls communitas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hynek Bečka 606 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hynek Bečka 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hynek Bečka 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kozák 693 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 153 kB