velikost textu

České překlady francouzské literatury v druhém desetiletí 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České překlady francouzské literatury v druhém desetiletí 20. století
Název v angličtině:
Czech Translations of French Litterature in the second decade of the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Sobotka
Vedoucí:
PhDr. Jovanka Šotolová
Oponent:
PhDr. Šárka Belisová
Id práce:
191669
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina — Překladatelství: čeština - francouzština (PCA PCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad do češtiny|česká literatura|francouzská literatura|recepce literatur|dějiny překladu|Československo
Klíčová slova v angličtině:
Translation into Czech|Czech Literature|French Literature|Literary Reception|Translation History|Czechoslovakia
Abstrakt:
KLÍČOVÁ SLOVA překlad do češtiny, česká literatura, francouzská literatura, recepce literatur, dějiny překladu, Československo ABSTRAKT Práce se zabývá recepcí francouzské beletrie v českém překladu v letech 1918 až 1929. Základem práce je bibliografický korpus, který je předmětem kvantitativní a kvalitativní analýzy. Práce si klade za cíl popsat složení překladů francouzské prózy vydaných ve 20. letech 20. století, které jsou rozděleny podle žánrů a literárních směrů. Podává přehled o nejvydávanějších autorech a současně chce identifikovat nejvýznamnější české vydavatele francouzské literatury a charakterizovat hlavní oblasti jejich zájmu. Dále hodnotí složení překladové produkce z hlediska soudobé literární historie a podává přehledné shrnutí recepce francouzské umělecké prózy v překladu v daném období.
Abstract v angličtině:
KEY WORDS Translation into Czech, Czech Literature, French Literature, Literary Reception, Translation History, Czechoslovakia ABSTRACT This MA thesis focuses on translation of French literature into Czech in the period between 1918 and 1929. The thesis is based on a corpus of bibliographic data, which is submitted to analysis from both quantitative and qualitative perspective. The main aim of this study is to describe the spectrum of Czech translations of French fiction published in the second decade of the 20th century. Firstly, the thesis identifies the most often published authors as well as the most influential Czech publishers and describes their major areas of interest. The translated works are classified by genre and literary movement with reference to the prevalent classification in today’s referential works on French literary history. Secondly, the thesis summarizes the principal tendencies in the reception of French literature in Czech translation during the period in question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Sobotka 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Sobotka 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Sobotka 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Sobotka 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jovanka Šotolová 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Šárka Belisová 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB