velikost textu

Central Bank Communication and Systemic Stress

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Central Bank Communication and Systemic Stress
Název v češtině:
Komunikace centrální banky a systemový stres
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Malecká
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Id práce:
191633
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
centrální banky, komunikace, ECB, systémový stres
Klíčová slova v angličtině:
central banks, communication, ECB, systemic stress
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá vliv verbální komunikace Evropské Centrální Banky (ECB) na systémový stres na finančních trzích v Eurozóně. Zajímá se jak o nahodilé projevy a rozhovory členů Rady guvernérů ECB, tak i oficiální tiskové kon- ference, mezi červencem 2008 a lednem 2014. Empirická analýza testuje vliv intenzity i sentimentu komunikace a také jestli se tento vliv mění v různých režimech stresu. Výsledky evaluace ARIMA modelů a prahového autoregres- ního modelu ukazují, že konání oficiální tiskové konference krátkodobě zvýší systémový stres, že na sentimentu záleží jen v případě nahodilé komunikace a především, že oficiální i neoficiální komunikace má značně větší efekt v dobách zvýšeného stresu. Přestože jsou odhadnuté efekty spíše malé, tato práce dodává poporu hypotéze, že komunikace ECB může ovlivnit systémový stres. i
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to examine the effect of European Central Bank’s (ECB) oral communication on the financial systemic stress in the euro area. It considers ad-hoc speeches and interviews by the members of the ECB Governing Coun- cil as well as official press conferences between July 2008 and January 2014. The empirical analysis tests the effects of communication intensity and senti- ment and whether they differ in different stress regimes. Regression results of ARIMA based models and Threshold auto-regressive model suggest that oc- currence of official press conference increases the systemic stress, sentiment of communication matters only in the case of the ad-hoc speeches and interviews, but mainly that both the official and unofficial oral communication have a con- siderably stronger effect in periods of heightened systemic stress. Although the estimated effects are rather small, this thesis provides support for the hypoth- esis that ECB communication can affect the systemic stress. i
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Malecká 778 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Malecká 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Malecká 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 500 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB