text size

Změny sněhové pokrývky na českých horách v posledních 50 letech

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Změny sněhové pokrývky na českých horách v posledních 50 letech
Titile (in english):
Changes in snowpack in the czech mountains during the last 50 years
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Eliška Zuzáková
Supervisor:
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Naděžda Slezáčková Zíková
Thesis Id:
191609
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (B1601)
Study branch:
Environmental Protection (BOZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/09/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Česká republika, délka trvání sněhové pokrývky, výška sněhové pokrývky, proměnlivost
Keywords:
Czech Republic, duration of snow cover, snow depth, variability
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce je zaměřena na postupný vývoj sněhové pokrývky v posledních padesáti letech v oblastech Krkonoš, Jizerských hor a Šumavy. Podle vědeckých článků a studií lze s jistotou říci, že v určitých nezanedbatelných oblastech ubývá sněhu i srážek v podobě sněžení. Sníh je nezbytnou součástí přírodního koloběhu vody a klimatického systému. Rešeršní část práce je zaměřena na klimatické podmínky v České republice, sníh a jeho charakteristiky. V praktické části jsou zpracovány záznamy z meteorologických stanic a ukázány změny sněhové pokrývky za období 1964-2014. Klíčová slova: Česká republika, počet dní se sněhovou pokrývkou, výška sněhové pokrývky
Abstract:
Abstract This work focuses on the progressive development of snow cover in the last fifty years in Krkonoše, Jizerské mountains and Šumava regions. According to scientific papers and studies, a decrease of snow or snow precipitation is observed on some areas. Snow is an essential part of the natural hydrological cycle and the climate system. The review is focused on the climate changes in the Czech republic, snow and its characteristics. The practical part containes an analysis of the meteorological data from selected stations and the discussion of the snow cover changes during the period 1964-2014. Key words: Czech republic, number of days with snow cover, snow depth
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Eliška Zuzáková 2.6 MB
Download Abstract in czech Bc. Eliška Zuzáková 102 kB
Download Abstract in english Bc. Eliška Zuzáková 102 kB
Download Supervisor's review RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 259 kB
Download Opponent's review RNDr. Naděžda Slezáčková Zíková 152 kB
Download Defence's report prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 155 kB
Download Errata Bc. Eliška Zuzáková 154 kB