velikost textu

Změny sněhové pokrývky na českých horách v posledních 50 letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny sněhové pokrývky na českých horách v posledních 50 letech
Název v angličtině:
Changes in snowpack in the czech mountains during the last 50 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Zuzáková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Naděžda Slezáčková Zíková
Id práce:
191609
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, délka trvání sněhové pokrývky, výška sněhové pokrývky, proměnlivost
Klíčová slova v angličtině:
Czech Republic, duration of snow cover, snow depth, variability
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na postupný vývoj sněhové pokrývky v posledních padesáti letech v oblastech Krkonoš, Jizerských hor a Šumavy. Podle vědeckých článků a studií lze s jistotou říci, že v určitých nezanedbatelných oblastech ubývá sněhu i srážek v podobě sněžení. Sníh je nezbytnou součástí přírodního koloběhu vody a klimatického systému. Rešeršní část práce je zaměřena na klimatické podmínky v České republice, sníh a jeho charakteristiky. V praktické části jsou zpracovány záznamy z meteorologických stanic a ukázány změny sněhové pokrývky za období 1964-2014. Klíčová slova: Česká republika, počet dní se sněhovou pokrývkou, výška sněhové pokrývky
Abstract v angličtině:
Abstract This work focuses on the progressive development of snow cover in the last fifty years in Krkonoše, Jizerské mountains and Šumava regions. According to scientific papers and studies, a decrease of snow or snow precipitation is observed on some areas. Snow is an essential part of the natural hydrological cycle and the climate system. The review is focused on the climate changes in the Czech republic, snow and its characteristics. The practical part containes an analysis of the meteorological data from selected stations and the discussion of the snow cover changes during the period 1964-2014. Key words: Czech republic, number of days with snow cover, snow depth
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Zuzáková 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Zuzáková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Zuzáková 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Naděžda Slezáčková Zíková 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 155 kB
Stáhnout Errata Bc. Eliška Zuzáková 154 kB