velikost textu

Komentovaný překlad: Le Monde du rock (Philippe Rambler, Hachette, Paris 1990, s. 2–34)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Le Monde du rock (Philippe Rambler, Hachette, Paris 1990, s. 2–34)
Název v angličtině:
Commented translation: Le Monde du rock (Philippe Rambler, Hachette, Paris 1990, p. 2–34)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristína Štelbaská
Vedoucí:
PhDr. Šárka Belisová
Oponent:
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Id práce:
191593
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Francouzština pro mezikulturní komunikaci — Italianistika (FK ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historie rocku|překladatelská analýza|metoda překladu|překladatelský problém|překladatelský posun|překladatelský postup
Klíčová slova v angličtině:
history of rock|translation analysis|translation method|translation problem|translation shift|translation procedures
Abstrakt:
Anotace První polovina této bakalářské práce se skládá z překladu části francouzské publikace Philippa Ramblera Le monde du rock: grand créateurs, instruments, matériels et métiers do českého jazyka. Druhou část práce tvoří odborný komentář, který zahrnuje překladatelskou analýzu originálního textu, typologii překladatelských problémů včetně jejich řešení, popis překladatelské metody a typologii překladatelských posunů. Součástí komentáře jsou příklady problematických pasáží a jejich překladatelská řešení. Klíčová slova Překlad, překladatelská analýza, metoda překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, překladatelský postup, hudba, rock, dějiny.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristína Štelbaská 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristína Štelbaská 9.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristína Štelbaská 422 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristína Štelbaská 414 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Šárka Belisová 668 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Kristína Štelbaská 836 kB