velikost textu

Literární reportáže Miroslava Holuba a Jiřího Muchy inspirované cestami po USA v 60. letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literární reportáže Miroslava Holuba a Jiřího Muchy inspirované cestami po USA v 60. letech 20. století
Název v angličtině:
Literary reportage of Miroslav Holub and Jiří Mucha inspired by the travelling in the USA in 60´s of 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Linda Kubová
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
191586
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jiří Mucha, Miroslav Holub, literární reportáž, 60. léta, kultura, New York, Spojené státy americké
Klíčová slova v angličtině:
Jiří Mucha, Miroslav Holub, literary reportage, sixties, culture, New York, United States of America
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na literární reportáže Miroslava Holuba a Jiřího Muchy inspirované jejich výjezdy a cestami po Spojených státech amerických během 60. let 20. století. Hlavními zkoumanými zdroji této práce je Černý a bílý New York od Jiřího Muchy a Anděl na kolečkách od Miroslava Holuba. První kapitola uvádí do kontextu historické a kulturní souvislosti první poloviny šedesátých let kdy byly obě literární reportáže vydány. Další kapitola vymezuje žánr literární reportáže a vývoj tohoto žánru. Následuje biografická část o autorech a stručné shrnutí jejich literárních stylů. Závěrečná kapitola analyzuje literární reportáže Černý a bílý New York a Anděl na kolečkách a porovnává kulturní a společenské smýšlení USA oproti situaci v Československu zachycené v těchto reportážích. Také srovnává styl psaní a vyjadřování autorů. Práce dochází k závěru, že Mucha se spíše zaměřuje na komunity, umění a kulturní scénu, zatímco Holub píše spíše o moderní civilizaci, technice a vědě a varuje před budoucností. Jejich literární styly jsou ovlivněné jejich životními zkušenostmi a kariérami.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the literary reportages of Miroslav Holub and Jiří Mucha, who were inspired in their literary works by their travels in the United States during the sixties of the 20th century. The two main analysed texts are Černý a bílý New York by Jiří Mucha and Anděl na kolečkách by Miroslav Holub. The first chapter puts into context the historical and cultural characteristics of the first half of the sixties, when both reportages were published. The next chapter explains the origin and development of the literary genre of literary reportages. The next one is a biographical chapter about the authors with short examinations of their literary style. The last chapter analyses the reportages and compares the cultural and social atmosphere of the US with the situation in Czechoslovakia, which are talked about in the texts. It also compares the stylistical characteristics of the two authors. This thesis comes to the conclusion that Mucha focuses on communities, arts and the cultural scene, while Holub’s focus has a wider scope incorporating also modern civilization, science and technology and also warns against the future. The author’ literary styles are influenced by their life experiences and careers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Kubová 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Kubová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Kubová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 153 kB