velikost textu

Evoluce hostitelské specificity ptačí chřipky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce hostitelské specificity ptačí chřipky
Název v angličtině:
Evolution of host specificity in avian influenza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Divín
Vedoucí:
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Hana Velová
Id práce:
191579
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
imunologie, ptačí imunologie, chřipka, ptačí chřipka, virologie, disease ecology
Klíčová slova v angličtině:
immunology, avian immunology, influenza, avian influenza, virology, disease ecology
Abstrakt:
Ptačí chřipka je nebezpečné virové onemocnění, které ohrožuje zdraví zvířat i lidí a v současné době často vyvolává velké obavy související s hrozbou pandemie. Veterinární postupy v rámci limitace šíření infekce zahrnují usmrcení veškerého ptactva v okolí vypuknutí nákazy, čímž se snaží co nejvíce omezit hospodářské škody. Přitom je ale patrná značná variabilita v náchylnosti, průběhu a přenosu tohoto onemocnění u různých druhů. U modelových druhů (Anas platyrhynchos f. domestica a Gallus gallus f. domestica) můžeme pozorovat velký rozdíl v průběhu onemocnění související s rozdílnou výbavou imunitních genů. Informace o této variabilitě u ostatních druhů jsou neucelené a jejich množství je nedostačující. Hlavním cílem práce je proto shrnout poznatky o ptačí chřipce, o jejím vzniku, evoluci, diverzitě, šíření v přírodě a náchylnosti jednotlivých druhů k tomuto onemocnění.
Abstract v angličtině:
Avian influenza is a dangerous viral disease, which threats animals and people´s health and nowadays evokes great concerns linked with pandemic threat. Veterinary procedures tries to limit spreading of infection by eradication of all birds nearby the outbreak place of the disease to limit as much economic damage as possible. However, there is obvious considerable variability in susceptibility, course and transmission of the disease in different species. In model species (Anas platyrhynchos f. domestica a Gallus gallus f. domestica), we can see a big difference in course of the disease linked with different equipment of immunity genes. There is fragmented information about other species. The main aim is therefore to summarize knowledge about avian influenza, it´s origin, evolution, diversity, spreading in environment and susceptibility of different species to this disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Divín 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Divín 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Divín 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Horníková, Ph.D. 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 152 kB