velikost textu

Vznik a rozpad volební koalice Lidovci a Starostové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a rozpad volební koalice Lidovci a Starostové
Název v angličtině:
The formation and collapse of the electoral coalition of the Christian-Democrats and the Mayors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Šilar
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
191541
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou a důvody vzniku a rozpadu volební koalice Lidovci a Starostové, která byla vytvořena mezi KDU-ČSL a STAN jako volební koalice pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017, ale rozpadla se však před samotnými volbami. Práce k určení těchto důvodů využívá na základě stávajících teorií také analýzy českého stranického a volebního systému a jejich předpokladů pro vznik volebních koalic v České republice. Soustředí se také na specifika obou stran – historii, ideologii a organizační strukturu, které mohly hrát při vzniku a rozpadu koalice svou roli. Výsledky zkoumání ukázaly, že motivačním prvkem ke spolupráci pro strany byly mimo jiné možnost zisku většího počtu mandátů pro koalici oproti samostatné kandidatuře díky volebnímu systému, možnost synergického efektu volební koalice a pozitivní zkušenost s předchozí spoluprací. Naopak komplikací bylo pro spolupráci pomalé rozhodování uvnitř KDU-ČSL vzhledem k složitosti procesů a velikosti členské základny, které bylo problematické zvláště v časové tísni, ve které koalice vznikala. K rozpadu koalice došlo na základě kumulativní volební klauzule pro volební koalice ve spojení s nepříznivými výsledky průzkumů veřejného mínění. Klíčová slova: volební koalice, KDU-ČSL, STAN, Lidovci a Starostové, český stranický systém, český volební systém, volební klauzule
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analysis and discuss reasons of the formation and collapse of the electoral coalition Lidovci a Starostové which was formed between KDU-ČSL (Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party) and STAN (Mayors and Independents) as the electoral coalition for Czech legislative election in 2017 but it collapsed prior election. This thesis use analysis of Czech party and electoral systems based on existing theories to find out reasons of the formation and collapse of the coalition. It focus on specifics of both parties as well – history, ideology and organization structure, which may help to explain the aim of the work. Results of research showed that parties were motivated to form the coalition by the possibility of getting more seats in the Chamber of Deputies because of the advantage of electoral system, by possibility to get more votes because of the synergy effect of the coalition and because previous successful cooperation. Slow decision making system of the KDU-ČSL caused by the size of membership base complicated process of the formation of the electoral coalition which was already in time pressure. Collapse of the coalition was caused by high electoral threshold combined with negative results of opinion polls. Key words: electoral coalition, KDU-ČSL, STAN, Lidovci a Starostové, Czech party system, Czech electoral system, electoral threshold
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Šilar 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Šilar 625 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Šilar 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Šilar 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 421 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB