velikost textu

Case Study of Treatment of a Patient after Rheumatoid Arthritis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Case Study of Treatment of a Patient after Rheumatoid Arthritis
Název v češtině:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s revmatoidní artritidou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Abdulelah Almuhaysin
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Markéta Mikulášová
Id práce:
191533
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
physical therapy . rheumatoid arthritis , this thesis has been done in Prague 2019
Klíčová slova v angličtině:
physical therapy . FTVS , rheumatoid arthritis ,
Abstract v angličtině:
Abstracts Title: Case Study of Treatment of a Patient after Rheumatoid Arthritis. Goals: The goal of this thesis is to discuss the clinical finding and rehabilitation of a patient with a Rheumatoid Arthritis and to take a glance on the overview classification of the disease, the physiological and pathological part, also to implant the theories of the treatment and care of such patients. Methods: Methods used in this study are all based on the literature given by the Faculty of Physical Education and Sport. Results: After a 10 sessions of therapy and rehabilitation, the patient was able to increase the ROM of the affected upper and lower extremities joints with decreasing the pain of them and correcting the gait while walking. Keywords: Rheumatoid Arthritis, Upper extremities, Lower extremities, Range of movement, Physical therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Abdulelah Almuhaysin 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Abdulelah Almuhaysin 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta Markéta Mikulášová 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB