velikost textu

Contested Meanings of the Norm Against Chemical Weapons: CWC and the Issue of "Non-Lethal" Agents

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Contested Meanings of the Norm Against Chemical Weapons: CWC and the Issue of "Non-Lethal" Agents
Název v češtině:
Spory o význam normy proti chemickým zbraním: otázka neletálních látek v kontextu Úmluvy o chemických zbraních
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hana Martínková
Vedoucí:
PhDr. Michal Smetana
Oponent:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Id práce:
191504
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Úmluva o chemických zbraních, neletální chemické zbraně, mezinárodní normy, kontestace norem
Klíčová slova v angličtině:
Chemical Weapons Convention, non-lethal chemical agents, international norms, norm contestation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je debata o neletálních chemických zbraní v rámci režimu Úmluvy o chemických zbraních. Její náplní je jednak rekonstrukce časové osy této debaty mezi lety 2002 a 2017, za druhé ji pak analyzuje za pomocí upravené teorie cyklu normativních změn. Kromě identifikace hlavních aktérů a jejich kroků práce popisuje normativní strukturu, normativní pnutí a argumenty, které jsou základem problematiky látek pro kontrolu davů (riot control agents) a paralyzujících chemických látek (incapacitating chemical agents), které byly později přejmenovány na chemické látky působící na centrální nervovou soustavu (central nervous systém acting chemicals). Dále výzkum poukázal na důležitost rámování (framing), jako úspěšné strategie byly identifikovány zejména odloučení témat (issue decoupling) a změna rámování (re-framing).
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the debate on non-lethal chemical weapons under the Chemical Weapons Convention regime. I examine the evolution of the debate between 2002 and 2017 and use a modified theory of the cycle of normative change to analyse it. Apart from identifying main actors and actions taken by them, I identify the rule structure, rule tensions and arguments that are central to the issue of riot control agents and incapacitating chemical agents, later re-branded as central nervous system acting chemicals. In addition, I highlight the importance of (re-)framing and issue decoupling as successful strategies for norm- entrepreneurs to employ when gathering support.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Martínková 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Hana Martínková 467 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Martínková 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Martínková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Smetana 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 467 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB