velikost textu

Slang studentů filozofických fakult Rio de Janeira

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slang studentů filozofických fakult Rio de Janeira
Název v angličtině:
The slang of the students of the faculties of arts of Rio de Janeiro
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Magalhães
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Jan Hricsina, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Id práce:
191447
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Portugalistika (POR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slang|evropská portugalština|brazilská portugalština|lexikologie|slovní zásoba
Klíčová slova v angličtině:
slang|European Portuguese|Brazilian Portuguese|lexicology|vocabulary
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem lingvistických specifik slangu studentů filozofických fakult v Rio de Janeiru. Klíčové bude pochopení způsobu obohacování slovní zásoby daného slangu a přejímání jednotlivých slov. Důležitou součástí výzkumu bude průzkum mezi studenty provedený on-line formou, jehož vyhodnocení bude mít stěžejní úlohu, neboť o tomto tématu je nepatrný počet psaných knih.
Abstract v angličtině:
Abstract The main purpose of this bachelor thesis is the research of the linguistic specifics of the student’s slang of Faculties of Arts in Rio de Janeiro. The understanding how to enrich the vocabulary of this slang and how it adopt it’s specific words is crucial. An important part of the research will be an on-line survey among students, which will have a importat role in this work, for there is only a small number of books focusing on this subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Magalhães 847 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Magalhães 527 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Magalhães 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Magalhães 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Hricsina, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Jan Hricsina, Ph.D. 152 kB