velikost textu

Obnova československého woodcrafterského hnutí po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obnova československého woodcrafterského hnutí po roce 1989
Název v angličtině:
Restoration of the Czechoslovak woodcraft movement after 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Roman Faů
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
191446
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
E. T. Seton, Liga lesní moudrosti, Obnova, Pád komunismu, Skauting, Tramping, Volnočasové hnutí, Woodcraft
Klíčová slova v angličtině:
E. T. Seton, Fall of communism, Free time initiative, Resurgence, Scouting, The Woodcraft league of Czechoslovakia, Tramping, Woodcraft
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce mapuje události a procesy, které jsou spojeny s obnovou Ligy lesní moudrosti po pádu komunismu v Československu v roce 1989. Zabývá se společenstvími woodcrafterů a jim blízkými skupinami, které v posledních letech tzv. normalizace zintenzivnily své aktivity a vytvořily tak širokou platformu obdobně smýšlejících jednotlivců a uskupení, která se stala základnou pro znovuobnovení woodcrafterské organizace po sametové revoluci. Dále práce popisuje jednotlivé události bezprostředně spojené s touto obnovou, představuje přední aktéry tohoto procesu a pokouší se vysvětlit stěžejní kroky, které v těchto souvislostech činili. Nevyhýbá se kontroverzním událostem a ideovým rozepřím, které sebou tato obroda, více než čtyřicet let umlčované organizace, přinesla. V neposlední řadě předkládaná práce akcentuje následný vývoj v prvním, novodobém období organizace a to, jak se toto hnutí dokázalo etablovat v rámci československé společnosti v kontextu znovuzískané svobody a s tím spojené nekritické euforie a následného vystřízlivění. Práce jakožto základní pramenný zdroj využívá poznatků získaných metodou orální historie, konkrétně rozhovorů s klíčovými aktéry těchto událostí. Takto získané informace jsou dále komparovány s dalšími písemnými prameny a zasazovány do dobového sociologicko-historického kontextu. Klíčová slova E. T. Seton * Liga lesní moudrosti * Obnova * Pád komunismu * Skauting * Tramping * Volnočasové hnutí * Woodcraft
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis maps out events and processes which are connected with the resurgence of the Woodcraft league of Czechoslovakia after the fall of communism in Czechoslovakia in 1989. It deals with woodcraft community and affiliated groups that intensified their activities during the last years of the period of normalization in Czechoslovakia. After the Velvet revolution, these groups and individuals represented basis for the resurgence of the Woodcraft league. Furthermore, this paper describes concrete steps connected with this resurgence, introduces prominent actors of this process and tries to explain their major steps. It does not omit controversial events, neither ideological cleavages linked to the resurgence of the organisation, which was gagged more than 40 years. Finally, this final thesis puts the focus on the evolution of the organisation during its first modern period when it has succeeded in establishing itself within the Czechoslovakian society marked by a newly gathered freedom, an uncritical euphoria and by the subsequent return to reality. The information for this study was collected using the method of oral history, more specifically through interviews with prominent actors of these events. Collected findings were subsequently compared with information from other written sources and put in their socio- historical context. Keywords E. T. Seton * Fall of communism * Free time initiative * Resurgence * Scouting * The Woodcraft league of Czechoslovakia * Tramping * Woodcraf
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Faů 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Faů 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Faů 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 533 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB