velikost textu

Od přirozeného vztahu muže a ženy ke vztahu svátostnému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od přirozeného vztahu muže a ženy ke vztahu svátostnému
Název v angličtině:
From the natural relationship of man and woman to the relationship sacramental
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
Vedoucí:
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Oponent:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Id práce:
191434
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soužití; otec, matka; děti; rodina; rod; manželství; rodičovství; manželství ve Starém zákoně; manželství v Novém zákoně; církevní předpisy pro uzavření manželství, pastorace manželů.
Klíčová slova v angličtině:
Cohabitation; father; mother; children; family; gender, marriage; parenting; marriage in the Old testament; marriage in the New testament; the church's rules for marriage; pastoral care of the spouses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Josef Svoboda, Ph.D. 741 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 798 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 152 kB