velikost textu

Kemalist Eurasianism: A Third Way for Contemporary Turkey in-between the West and East

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kemalist Eurasianism: A Third Way for Contemporary Turkey in-between the West and East
Název v češtině:
Kemalistické eurasijství - jako třetí cesta současného Turecka mezi Východem a Západem
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Emre Can Yılmaz
Vedoucí:
Adrian Brisku, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Id práce:
191424
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (BECES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kemalismus, eurasianismus, levicový nacionalismus, konceptuální historie, antiglobalizace, antiimperialismus, turecká revoluce
Klíčová slova v angličtině:
Kemalism, Eurasianism, left-nationalism, conceptual history, anti-globalism, anti-imperialism, Turkish revolution
Abstrakt:
Abstrakt V červnu 2016, po sedmi měsících diplomatické krize v důsledku sestřelení ruského stíhacího bombardéru tureckými ozbrojenými silami, vstoupily turecko-ruské vztahy do procesu smíření. O několik týdnů později zažilo Turecko pokus o převrat (15. července 2016), což se stalo zlomovým okamžikem ve změně postavení Turecka v mezinárodní politice. Zhoršení vztahů se Západem a sblížení s Ruskem přinesly debaty o eurasianismu jako alternativní orientace zahraniční politiky. V této souvislosti se práce zabývá kemalistickým eurasianismem, tedy ideou navrženou Vlasteneckou stranou eurasianistickou. Práce předkládá konceptuální a kontextovou mapu této idey pomocí analýzy a interpretace díla předsedy Vlastenecké strany Dogu Perinceka a stranického časopisu Teori v rámci přístupu konceptuální historie. Přitom zpochybňuje mylnou představu o tom, že kemalistický eurasianismus pochází z ruského neoeurasianismus a naopak odvozuje historický původ teto idey od kemalistické revoluce a levicových nacionalistických myšlenkových proudů. Práce tudíž ukazuje, že je kemalistický eurasianismus především národním programem, založeným na kemalistických zásadách nacionalismu, etatismu a populismu, a také mezinárodním rozšířením turecké národní revoluce. Klíčová slova Kemalismus, eurasianismus, levicový nacionalismus, konceptuální historie, antiglobalizace, antiimperialismus, turecká revoluce
Abstract v angličtině:
Abstract After seven months of diplomatic crisis following the shooting down of Russian fighter jet by the Turkish Armed Forces, Turkish-Russian relations entered into the process of reconciliation in June 2016. Few weeks later, Turkey faced with a coup attempt (July 15, 2016) which was a crucial turning point in Turkey’s repositioning itself in the international politics. Deteriorating relations with the West and rapprochement with Russia have brought along debates with regards to Eurasianism as an alternative foreign policy orientation. In this regard, this thesis is dealing with the Patriotic Party’s proposed Eurasianist idea, Kemalist Eurasianism, to put forth the idea’s conceptual and contextual map by analysing and interpreting the works of Doğu Perinçek, chairman of the Patriotic Party, and the party’s monthly journal, Teori, within the framework of conceptual history approach. In doing so, the thesis confronts the misconception of Kemalist Eurasianism as a derivation of Russian neo-Eurasianism and argues that the idea is originated from the Kemalist revolution and left-nationalist currents of thought historically. Thus, the thesis reveals that Kemalist Eurasianism primarily is a national agenda based on Kemalist principles of nationalism, etatism and populism, and is the international extension of the Turkish national revolution. Keywords Kemalism, Eurasianism, left-nationalism, conceptual history, anti-globalism, anti- imperialism, Turkish revolution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Emre Can Yılmaz 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Emre Can Yılmaz 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Emre Can Yılmaz 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Adrian Brisku, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB