velikost textu

Korejské náboženské skupiny v České republice: případová studie Boží církve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korejské náboženské skupiny v České republice: případová studie Boží církve
Název v angličtině:
Korean Religious Groups in Czech Republic: a Case Study of the Church of God
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Hrušková
Vedoucí:
Mgr. Helena Dyndová
Oponent:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Id práce:
191415
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Religionistika (RL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korea|náboženské skupiny|Česká republika|konverze|propagace|interakce|Boží církev|Církev sjednocení
Klíčová slova v angličtině:
Korea|religious groups|Czech Republic|conversion|promotion|interaction|World Mission Society Church of God|Unification Church
Abstrakt:
Abstrakt V této práci zmapuji některé z korejských náboženských skupin působících dlouhodobě v České republice, a to zejména Církev sjednocení a Boží církev. V první části se krátce zaměřím na obecné představení těchto skupin a jejich začátky zde, v další části poté na šíření těchto skupin. Zajímá mě zejména míra jejich otevřenosti a způsob získávání nových členů – jak se připravují na oslovování potenciálních členů, jak toto oslovování probíhá a jaký dopad mají jazykové a kulturní odlišnosti na tuto činnost.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is about some of korean religious groups in the Czech Republic, especially the Unification Church and the Church of God. In the first part, it introduces those groups and their origin in our country. In the second part, it focuses on the growth of those groups. The main aim of this work is a degree of their openness and a method of obtaining new members – how they prepare for speaking out to those potential members, how the speaking out thing actually function, and what impact does language barrier and cultural differences have on this mission work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Hrušková 627 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Hrušková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Hrušková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Dyndová 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 152 kB