velikost textu

English presentation sentences with HAVE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
English presentation sentences with HAVE
Název v češtině:
Anglické prezentační věty s HAVE
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Hlaváčková
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Id práce:
191412
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
prezentační věta|sloveso „have“|podmět|předmět|sémantická role
Klíčová slova v angličtině:
presentation sentence|‘have’|subject|object|semantic role
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje prezentačním větám se slovesem „have“, jejich kategorizaci a tendencím, které jednotlivé kategorie prokazují. Tyto věty představují existenciální význam, které toto sloveso může mít. „Have“ je tak sémanticky prázdné a postverbální člen, tj. předmět, má funkci rématu – nový jev uvedený na scénu. Hlavním zdrojem pro tuto práci je výzkum norského lingvisty Ebelinga. Cílem této práce je tyto kategorie rozpoznat s využitím parafráze s větným podmětem „there“ a popsat jejich charakteristické rysy. Analyzovány jsou podměty i předměty, a to z pohledu jejich sémantické podstaty (konkrétní/abstraktní, životný/neživotný). U podmětů je dále určena sémantická role. Metodická část této práce se opírá o vzorek 100 příkladů, které byly získány z Britského národního korpusu. Klíčová slova: prezentační věta, sloveso „have“, podmět, předmět, sémantická role
Abstract v angličtině:
Abstract The BA thesis focuses on presentation sentences with the verb ‘have’, on their categorisation, and on the tendencies of the respective categories. Presentative constructions carry existential meaning; the verb ‘have’ is semantically emptied and the postverbal element – the object – represents the rheme, a new piece of information introduced to the discourse. The main source for the thesis is Ebeling’s research of have- presentatives. The aim of this BA thesis is to identify the categories and the method of transformation into there-existentials is applied. The tendencies and characteristic features of the respective categories are analysed, and the nature of both subjects and objects is described from the viewpoint of their concrete/abstract, animate/inanimate nature. The semantic roles of subjects are also determined. The empirical part of the thesis is based on the sample of 100 instances drawn from the British National Corpus. Keywords: presentation sentence, ‘have’, subject, object, semantic role
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Hlaváčková 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Hlaváčková 475 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Hlaváčková 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Hlaváčková 413 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 538 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB