velikost textu

Lovecký hvozd přemyslovských panovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lovecký hvozd přemyslovských panovníků
Název v angličtině:
The royal hunting forest of the Přemyslids.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Švihlík
Vedoucí:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
191390
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poslední Přemyslovci, 13. století, hrady, lov
Klíčová slova v angličtině:
Last Přemyslids, 13th Century, castlets,hunting
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o Přemyslovsk Křivoklátska. Je primárně zaměřena na období vlády přemyslovských knížat a králů a z časového období vykračuje pouze tam, kde se jedná o plně relevantní informace. Práce se počíná kapitolou vymezující území lovecké domény. Pokračuje poté dějinami oblasti a zabývá se též její kolonizací. Nejrozsáhlejší část tvoří podrobné pojednání o histo centrech oblasti především pak královských hradů. Čtenáři by tak měla práce poskytnout znalosti o oblasti Křivoklátska, její historii a nejdůležitějších lokalitách.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis deals with problems of Přemyslid hunting forest in Křivoklát region. Primary focus of the thesis is at the time of rule of Přemyslid princes and kings and deviates with a chapter about borders of the Křivoklát region. The it continues about history of the should than get a general knowledge of Křivoklát region, its history and the most important
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Švihlík 555 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Švihlík 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Švihlík 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 649 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB