text size

Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku
Titile (in english):
Phonetics and Phonology of Czech in Gęsiniec in the Strzelin District
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Gabriela Musilová
Supervisor:
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Consultant:
PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Thesis Id:
191363
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
Czech Language and Literature (CL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/09/2018
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Husinec|hláskosloví|Český jazykový atlas
Keywords:
Husinec|phonetics and phonology|Czech Language Atlas
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá popisem hláskosloví současného stavu češtiny v Husinci na Střelínsku. Její hlavní částí je analýza hláskoslovných změn v nahrávkách, které byly zpracovány na základě terénního výzkumu v o b c i Gościęcice Dolne na Střelínsku v Polsku. Práce dále obsahuje shrnutí husinecké historie, současný stav Husince a popis dosavadního jazykového bádání v rámci české dialektologie. Praktická část zahrnuje také metodologii výzkumu, popis práce s materiálem a metadata o informátorce. Po analýze následuje srovnání vlastních výsledků s odbornou literaturou. Přílohy tvoří ukázky transkribovaných nahrávek, vzor nevyplněného informovaného souhlasu ke zpracování dat, vzor struktury polořízeného rozhovoru a doplňkového formuláře a obrazová příloha, ke které se odkazuje v práci.
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with the description of phonetics and phonology of present condition of Czech in Husinec, Strzelin district. Its focal point is an analysis of phonetic and phonological varieties found in records based on field research in the town of Gościęcice Dolne, Strzelin district, Poland. The next parts of the thesis are following: summary of Husinec’s history, current condition of Husinec and description of linguistic research in the area up to now in the field of Czech dialectology. The practical part of the thesis also includes the research methodology, description of working with the materiál and metadata about the informant. There is a comparison of own consequences and consequences in the mentioned literature below the analysis. The appendixes consists of some examples of transcribed records, an unfilled informed consent form, a structure of an interview and its additional form and a picture appendixed mentioned in the thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Gabriela Musilová 1.61 MB
Download Attachment to the thesis Gabriela Musilová 4.26 MB
Download Abstract in czech Gabriela Musilová 47 kB
Download Abstract in english Gabriela Musilová 47 kB
Download Supervisor's review PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 297 kB
Download Opponent's review Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 379 kB
Download Defence's report 151 kB