velikost textu

Analýza facebookového profilu studentky Střední školy Waldorfské lyceum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza facebookového profilu studentky Střední školy Waldorfské lyceum
Název v angličtině:
Facebook profile page analysis of a student of Waldorské lyceum secondary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Vopatová
Vedoucí:
Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
191344
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dospívání|Facebook|média|sociální síť|sekundární vzdělávání|volný čas|waldorfská škola|waldorfská pedagogika|gymnázium
Klíčová slova v angličtině:
maturing|Facebook|media|social network|secondary schools|spare time|students|waldorf school|waldorf pedagogy|grammar school
Abstrakt:
Abstrakt Následující text se zabývá tématem užívání sociální sítě Facebook studenty střední školy. Teoretická část práce obsahuje základní informace týkající se problematiky médií a Facebooku, středního školství s důrazem na waldorfské školy a přehled období dospívání. Výzkumná část práce je tvořena analýzou dvou facebookových profilů doplněnou dotazníkovým šetřením. Objekty analýzy je studentka gymnázia a studentka střední waldorfské školy.
Abstract v angličtině:
Abstract The following text deals with the usage of the social media Facebook by high school students. The theoretical part contains basic information connected to the media and Facebook, high schools with the emphasis on Waldorf schools and the overview of the adolescence. The practical part of the thesis contains analyses of two Facebook profiles complemented by surveys. The object of the analysis is a high school student and a student of Waldorf high school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Vopatová 3.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Vopatová 618 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Vopatová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Vopatová 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Valenta, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB