velikost textu

Changes of meaning in the English vocabulary with examples from works by William Shakespeare

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Changes of meaning in the English vocabulary with examples from works by William Shakespeare
Název v češtině:
Změny významu slov v anglické slovní zásobě s příklady z díla Williama Shakespeara
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Koretzová
Vedoucí:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Ženíšek
Id práce:
191332
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B AJ-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Historická sémantika, sémantická změna, William Shakespeare, Anglický jazyk, význam slova, vývoj jazyka
Klíčová slova v angličtině:
Historical Semantics, Semantic Change, William Shakespeare, the English language, the meaning of word, language development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Koretzová 715 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Ženíšek 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB