velikost textu

Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate
Název v angličtině:
Design of test set for long-term monitoring of top-level karate karate athletes.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Pešek
Vedoucí:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Adam Zdobinský
Konzultant:
PhDr. Šárka Honsová, Ph.D.
Id práce:
191321
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
karate, kata, struktura sportovního výkonu, testování, testová sestava
Klíčová slova v angličtině:
karate, kata, the structure of sport performance, testing, test set
Abstrakt:
Abstrakt Název: Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate. Cíle: Cílem této práce je navrhnout testovou sestavu pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate. Metody: Testování se zúčastnilo 26 probandů (10 žen a 16 mužů) ve věku od 18 do 26 let. Všichni se cvičení karate věnují alespoň 2 roky a jsou držitelé minimálně STV 6. kyu. Do navržené testové sestavy bylo zařazeno celkem 10 testů. U 7 z těchto testů proběhlo testování metodou test-retest. Byl použit Pearsonův korelační koeficient pro zjištění reliability a u vybraných testů také objektivity. Výsledky: Modifikovaný Bass test (rrel=0,83, robj=0,94), opakované kombinace gedanbarai + choku cuki (rrel=0,82, robj=0,95), opakované kopy mawashigeri (rrel=0,93, robj=0,97), člunkový běh 30x10 m (rrel=0,83), hod medicinbalem obouruč trčením z heiko dachi (rrel=0,91), dotyk stěny kolenem (rrel=0,97) a výška kopu jokogeri (rrel=0,97). Klíčová slova: karate, kata, struktura sportovního výkonu, testování, testová sestava
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Design of test set for long-term monitoring of top-level karate karate athletes. Objectives: The aim of this work is to design the test set for long-term monitoring of the top-level karate athletes. Methods: A total of 26 probands (10 women and 16 men) aged 18-26 years were included in the research. Everyone has practiced karate for at least 2 years and they are holders of a minimal green belt. A total of 10 motor tests were included in the designed test set. Selected 7 tests from this test set were tested by the test-retest method. Pearson's correlation coefficient was used to determine reliability and objectivity. Results: Modified Bass test (rrel=0,83, robj=0,94), repeated punches and blocks gedanbarai + choku cuki (rrel=0,82, robj=0,95), repeated mawashigeri kicks (rrel=0,93, robj=0,97), shuttle run 30x10 m (rrel=0,83), straight two arms medicine ball throw from heiko dachi stance (rrel=0,91), knee to wall touch (rrel=0,97), height of jokogeri kick (rrel=0,97). Keywords: karate, kata, the structure of sport performance, testing, test set
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Pešek 9.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Pešek 3.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Pešek 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Pešek 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Zdobinský 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB