velikost textu

Divergence jazyka v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Divergence jazyka v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice
Název v angličtině:
Language Divergence in Korean Republic and Democratic People’s Republic of Korea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Václavíková
Vedoucí:
Mgr. Vladislava Mazaná
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Id práce:
191288
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korea|Jižní Korea|Severní Korea|korejština|jazyková politika|Korejský jazyk|jazyková divergence|jazykové sjednocení|korejština ve 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Korea|South Korea|North Korea|language policy|Korean language|language divergence|language unification|Korean language in the 20th century
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá divergencí mezi jazyky Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky. Srovnává jejich jazykovou politiku a její rozdílný vývoj po rozdělení Koreje po druhé světové válce. Práce popisuje hlavní rozdíly mezi těmito dvěma jazyky, a to zejména z morfonologického a lexikálního hlediska v souvislosti se sérií nekoordinovaných purifikačních hnutí, jež v minulosti proběhla v obou státech a jež významně přispěla k prohloubení nejednotnosti korejštiny. Práce se rovněž okrajově dotýká problematiky potenciálního sjednocení obou jazyků a návrhů, které byly v této souvislosti již vytvořeny. Klíčová slova: Korejský jazyk, jazyková divergence, jazykové sjednocení, korejština ve 20. století
Abstract v angličtině:
Abstract: Title: Language Divergence in Korean Republic and Democratic People’s Republic of Korea This bachelor’s thesis focuses on the divergence in languages of Korean Republic and Democratic People’s Republic of Korea. It compares individual language policies and their varied development after the division of Korea after the Second World War. The thesis describesdifferences between the two languages based on morphonological and lexical aspect inrelation to series of uncoordinated movements of purification which occured in the past in both states and which considerably affected the divergence between the two Korean languages. The thesis also mentions the issue of potential unification of the languages and proposals which have already been created in regard to this matter. Keywords: Korean language, language divergence, language unification, Korean language in the 20th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Václavíková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Václavíková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Václavíková 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladislava Mazaná 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 152 kB